تصاویری از گلدان های تزیینی شکسته

تصاویری زیبا از گلدان های تزیینی شکسته

اگر شما هم مثل من فکر می کنید که گلدان های بزرگ باغچه وقتی می شکنند دورریختنی می شوند و دیگر قابل استفاده نیستند، در اشتباهید . این تصاویری که در ادامه این پست آمده است دست کار یک باغبان خلاق است. این تصاویر آن قدر زیباست که انسان را وامیدارد که گلدان های سالم باغچه را بشکند و یک باغچه ی متفاوت کوچک بسازد. ببینید و لذت ببرید…

 

گلدان های تزیینی شکسته

 

تصاویری زیبا از گلدان های تزیینی شکسته

این گلدان شکسته به شهر زیبا و رویایی همان پری کوچک قصه های بچه ها تبدیل شده است .

تصاویری زیبا از گلدان های تزیینی شکسته

این گلدان شکسته هم حالت پلکانی دارد .

تصاویری زیبا از گلدان های تزیینی شکسته

 

گلدان تزیینی ۲۰۱۳

تصاویری زیبا از گلدان های تزیینی شکسته

گلدان تزیینی زیبا

تصاویری زیبا از گلدان های تزیینی شکسته

گلدان شکسته تزیینی 

تصاویری زیبا از گلدان های تزیینی شکسته

گلدان تزیینی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  • نوشته: Julia
  • تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۹۲
  • بدون نظر