دستگیری مرد چینی که گوشت انسان را به جای گوشت بوقلمون می فروخت

مشرق: پلیس چین مردی را دستگیر کرده که پس از قتل قربانیانش، بدن آنها را قطعه قطعه کرده و گوشتشان را به جای گوشت بوقلمون در بازار می‌فروخت.

دستگیری مرد چینی که گوشت انسان را به جای گوشت بوقلمون می فروخت

رسانه‌های چینی از دستگیری مردی آدمخوار خبر دادند که علاوه بر خوردن گوشت قربانیانش بقیه آن را در بازار به جای گوشت بوقلمون فروخته و چشمانشان را در شیشه‌های الکل به یادگار نگه می‌داشت.